Význam Interpretace
Co znamená slovo Interpretace? Zde naleznete 11 významů slova Interpretace. Můžete také přidat význam slova Interpretace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


předání smyslu, výklad, převyprávění za účelem objasnění.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


Interpretace je jinými slovy výklad. V případě textu interpretace probíhá kdykoliv ho čte další nový jedinec a při čtení si ho nějakým způsobem vykládá. Takový výklad ale nemusí být nutně totožný se sdělením, které chtěl autor čtenáři předat. Interpretace je v podstatě závěrečnou fází recepce textu. Předchází ji například očekávání, vizuální percepce a identifikace. Existuje ale také například interpretace dat (výklad dat získaných jejich sběrem pro účely výzkumu), interpretace v oblasti hudby (skladba v podání toho či onoho zpěváka, proto se jim také jinak říká “hudební interpreti”) nebo právní interpretace (výklad právních předpisů, kterýpomáhá jim porozumět v kontextu konkrétního případu). Pojem pochází z latinského “interpretatio” (výklad).
Zu - 16. května 2019

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


Pojem Interpret se v hudební oblasti vyskytuje velmi často a označuje hudebníka, který provádí (interpretuje) skladbu hudebního skladatele přesně podle notového zápisu nebo text písně napsaný textařem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


interpretation
Zdroj: ped.muni.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


vyvozování dílèích nebo celkových závìrù z výsledkù, získaných studiem nebo vyšetøením, a závìry o vztazích mezi sledovanými jevy
Zdroj: pppbruntal.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


výklad, komplexní poznávací proces, jímž vyvozujeme závìry ze získaných diagnostických údajù o psychických nebo pedagogických procesech, stavech a znacích klienta, o patogenezi nebo etiologii jeho obtíží (i. situaèní, vývojová, pedagogická, neuropsychologická, individuální, syndromologická aj.)
Zdroj: pppbruntal.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


výklad, objasnìní, tlumoèení, podání; zpùsob podání díla výkonným umìlcem
Zdroj: islo.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


vyvozování dílèích nebo celkových závìrù z výsledkù, získaných studiem nebo vyšetøením, a závìry o vztazích mezi sledovanými jevy
Zdroj: help24.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


výklad, komplexní poznávací proces, jímž vyvozujeme závìry ze získaných diagnostických údajù o psychických nebo pedagogických procesech, stavech a znacích klienta, o patogenezi nebo etiologii jeho obtíží (i. situaèní, vývojová, pedagogická, neuropsychologická, individuální, syndromologická aj.)
Zdroj: help24.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


výklad, komplexní poznávací proces, jímž vyvozujeme závěry ze získaných diagnostických údajů o psychických nebo pedagogických procesech, stavech a znacích klienta, o patogenezi nebo etiologii jeho obt [..]
Zdroj: pppcl.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Interpretace


Interpretace (z lat. interpretari – vykládat, tlumočit, překládat, posuzovat) je slovo s poměrně širokým významem, který se v jednotlivých oborech lidské činnosti může lišit. Obecně znamená výklad (re [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Interference Invariance >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam