Význam KRIZOVÁ INTERVENCE
Co znamená slovo KRIZOVÁ INTERVENCE? Zde naleznete 3 významů slova KRIZOVÁ INTERVENCE. Můžete také přidat význam slova KRIZOVÁ INTERVENCE sami

1

0   0

KRIZOVÁ INTERVENCE


Cíle krizové intervence jsou jednak aktuální – uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpeèí, že se krize bude nadále prohlubovat, jednak perspektivní – propracovat s klientem blízkou budoucnost, hledat v pøípadì nutnosti další možnosti øešení. V prùbìhu krizové intervence nabízí pracovník klientovi pomoc s [..]
Zdroj: drogy-info.cz

2

0   0

KRIZOVÁ INTERVENCE


Cíle krizové intervence jsou jednak aktuální – uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpeèí, že se krize bude nadále prohlubovat, jednak perspektivní – propracovat  s klientem blízkou budoucnost, hledat v pøípadì nutnosti  další možnosti øešení. V prùbìhu krizové intervence nabízí pracovní [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

3

0   0

KRIZOVÁ INTERVENCE


První odborná psychická pomoc přímým kontaktem. Je zaměřená na zmírnění akutních obtíží osob v náročných  životních situacích. KI poskytují odborníci na duševní zdraví s výcvikem v KI (psychologové, psychiatři), či další osoby s výcvikem v krizové intervenci.
Zdroj: spiscr.info

Přidat význam slova KRIZOVÁ INTERVENCE
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< KRIZE KVALITA PÉÈE >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam