Význam Kladogram
Co znamená slovo Kladogram? Zde naleznete 2 významů slova Kladogram. Můžete také přidat význam slova Kladogram sami

1

0   0

Kladogram


fylogenetický strom.
Zdroj: goniatit.cz

2

1   1

Kladogram


dendrogram zachycující genealogické vztahy taxonů organizmů hodnocených kladistickými metodami (citace ze Slovníku cizích slov, nakl. Academia Praha 1995)
Kamil M. Černý - 11. září 2019

Přidat význam slova Kladogram
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Kenozoikum Koagulopatie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam