Význam Klouzavý prùmìr
Co znamená slovo Klouzavý prùmìr? Zde naleznete 4 významů slova Klouzavý prùmìr. Můžete také přidat význam slova Klouzavý prùmìr sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Klouzavý prùmìr


Prùmìr, který se v technické analýze používá pro odhadování trendu èasové øady.
Zdroj: fxstreet.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Klouzavý prùmìr


Prùmìr, který se v technické analýze používá pro odhadování trendu èasové øady. Poèítá se jako prùmìr stejného poètu za sebou jdoucích období....
Zdroj: akcie.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Klouzavý prùmìr


Prùmìr, který se v technické analýze používá pro odhadování trendu èasové øady. Poèítá se jako prùmìr stejného poètu za sebou jdoucích období. Obecný popis výpoètu MA: Existuje øada hodnot a... Souvis [..]
Zdroj: fio.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Klouzavý prùmìr


Metodu klouzavého prùmìru vìtšinou používáme tam, kde prodej resp. poptávka nemá žádný pozorovatelný trend nebo sezónnost. V tomto pøípadì používáme následující rovnici:Systematická složka poptávky = úroveò(pouze samotná úroveò poptávky)V této metodì poèítáme úroveò v období t jako prùmìr poptávky pøes zvolená poèet minulých období. Toto reprezentu [..]
Zdroj: ewizard.cz

<< Koš Likvidní trh >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam