Význam Kolón
Co znamená slovo Kolón? Zde naleznete 2 významů slova Kolón. Můžete také přidat význam slova Kolón sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kolón


V dobì rozpadu otrokáøského systému otrok osvobozený z dùvodu nerentability otrocké práce, zpùsobené jeho nezájmem a odporem, vyèerpaností zdrojù otrokù i pùdy. Byla mu pronajata pùda, na kt [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kolón


Kolóni byli kategorií zemědělského obyvatelstva rozšířenou především v pozdní římské říši, kdy začal být velký nedostatek otroků. Kolón byl svobodný zemědělec, který si pronajímal ke své obživě půdu i [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< Kolonialismus Kolonizace >>