Význam Kotace
Co znamená slovo Kotace? Zde naleznete 18 významů slova Kotace. Můžete také přidat význam slova Kotace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Nabízená nebo poptávaná cena.
Zdroj: fxstreet.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Konkrétní nabídka smìnného kurzu.
Zdroj: akcentacz.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Zveřejnění aktuálních nákupních a prodejních cen investičního nástroje. Kotace představuje nejvyšší momentálně nabízenou cenu na nákup (bid) a nejnižší momentálně nabízenou cenu na prodej (offer) [..]
Zdroj: investicniklub.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Zveřejnění aktuálních nákupních a prodejních cen investičního nástroje. Kotace představuje nejvyšší momentálně nabízenou ce [..]
Zdroj: csas.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


přijetí cenného papíru k obchodování na burze
Zdroj: klub.slovniky.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Cena za nákup a prodej cenného papíru.
Zdroj: czechwealth.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Konkrétní nabídka směnného kurzu.
Zdroj: citfin.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Kotace


Stanovení kurzu obchodovaného finančního instrumentu burzou nebo tvůrcem trhu.
Zdroj: easyinvest.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Ukazatel schopnosti a vùle poskytovat služby nebo dodávat zboží. Zahrnuje podrobnosti o cenách, platbách specifikace doruèení nebo èasový rozvrh a rozvržení odpovìdnosti.
Zdroj: ewizard.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Zveřejněná cena na nákup a cena na prodej daného CP.
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Zveřejněná cena na nákup a cena na prodej daného CP.
Zdroj: eakcie.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


stanovení kurzu cenného papíru na burze tak, aby bylo uskuteènìno co nejvíce obchodù; kótování
Zdroj: islo.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Cena za nákup a prodej cenného papíru.
Zdroj: ludvik-turek.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


stanovení kurzu cenného papíru na burze tak, aby bylo uskutečněno co nejvíce obchodů. Uvedená cena je zveřejněná. Kotace tedy představuje nejvyšší momentálně nabízenou cenu na nákup (bid) a nejnižší momentálně nabízenou cenu na prodej (offer)
Zdroj: profity.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Zveřejněná cena na nákup a cena na prodej daného CP.
Zdroj: patria-direct.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Cena za nákup a prodej cenného papíru.
Zdroj: fondmarket.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Soubor nabídek a poptávek po daném instrumentu na trhu Tento pojem je detailnì vysvìtlen i s praktickými ukázkami v rámci školení Kapitálový trh. seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kotace


Obvykle se tím rozumí tržní cena daného nástroje zveřejněná finanční institucí nebo zpravodajskou agenturou k informačním nebo transakčním účelům.
Zdroj: highsky.cz

<< Komparatívní analýza Koš >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam