Význam Krajináø
Co znamená slovo Krajináø? Zde naleznete 2 významů slova Krajináø. Můžete také přidat význam slova Krajináø sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krajináø


Odbornì vyškolený pracovník zabývající se, zpravidla ve volné krajinì, zakládáním, ochranou a správou objektù zelenì a péèí o nì.
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krajináø


Odbornì vyškolený pracovník zabývající se, zpravidla ve volné krajinì, zakládáním, ochranou a správou objektù zelenì a péèí o nì.
Zdroj: bydlenisnu.cz
<< Krajina sídla Krajinný celek >>