Význam Krajina sídla
Co znamená slovo Krajina sídla? Zde naleznete 5 významů slova Krajina sídla. Můžete také přidat význam slova Krajina sídla sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krajina sídla


Èást zemského povrchu v zastavìném území sídla; v této èásti krajiny pøevládají stavebnì technické prvky nad prvky pøírodními (døíve intravilán).
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krajina sídla


Část zemského povrchu v zastavěném území sídla; v této části krajiny převládají stavebně technické prvky nad prvky přírodními (dříve intravilán).
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krajina sídla


Èást zemského povrchu v zastavìném území sídla; v této èásti krajiny pøevládají stavebnì technické prvky nad prvky pøírodními (døíve intravilán).
Zdroj: bydlenisnu.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krajina sídla


Část zemského povrchu v zastavěném území sídla; v této části krajiny převládají stavebně technické prvky nad prvky přírodními (dříve intravilán).
Zdroj: chciprojektdomu.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krajina sídla


Část zemského povrchu v zastavěném území sídla; v této části krajiny převládají stavebně technické prvky nad prvky přírodními (dříve intravilán).
Zdroj: cip-stavby.cz (offline)

<< Konvektor Krajináø >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam