Význam Kvestor
Co znamená slovo Kvestor? Zde naleznete 8 významů slova Kvestor. Můžete také přidat význam slova Kvestor sami

1

1   0

Kvestor


V øímské øíši vysoký státní úøedník èi soudce, dnes hospodáøsko-správní zástupce rektora vysoké školy.
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Kvestor


Øídí hospodaøení a vnitøní správu školy, jmenován a odvoláván rektorem.
Zdroj: vysokeskoly.com

3

0   0

Kvestor


řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném opatřením rektora. Kvestora jmenuje a odvolává rektor. Ve star. Římě nižší [..]
Zdroj: vejska.cz

4

0   0

Kvestor


ve starém Øímì správce státní pokladny; správní úøedník vysoké školy; hodnost v italské policii
Zdroj: islo.cz

5

0   0

Kvestor


zástupce rektora vysoké školy pro věci hospodářské a správní
Zdroj: business.center.cz

6

0   0

Kvestor


Kvestor - škol. vedúci zamestnanec univerzity. Zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod univerzity a koná v jej mene vo veciach hospodárskych, správnych, obchodných a občianskoprávnych v rozsahu určenom rektorom. Funkcia kvestora sa obsadzuje výberovým konaním. Kvestora vymenúva a odvoláva rektor. Kvestor je p [..]
Zdroj: bonumeng.eu

7

0   0

Kvestor


Pojem kvestor se vztahuje k následujícím funkcím: Quaestor – římský úředník (správce státní pokladny) Kvestor (vysoká škola) – zástupce rektora ve věcech ekonomických Kvestor (Ev [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

Kvestor


Kvestor je vysokoškolský akademický správní úředník, který řídí hospodaření a vnitřní správu vysoké školy a vystupuje jejím jménem dle pravomocí daných rektorem a vnitřními p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Kvestor
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Konzultace Magisterský studijní program >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam