Význam MARKER
Co znamená slovo MARKER? Zde naleznete 5 významů slova MARKER. Můžete také přidat význam slova MARKER sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

MARKER


zapisovatel, který zapisuje hráči jeho výsledky a musí „score card“ stejně jako hráč podepsat
Zdroj: golfczech.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MARKER


soubor charakteristických vlastností, kterými lze oddělit jeden taxon od druhého
Zdroj: agromanual.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MARKER


Znak, který je typický pro urèité buòky a jehož prokázáním lze tyto buòky v tìle odhalit èi spoèítat.
Zdroj: med.muni.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MARKER


zapisovatel skore na kartì 
Zdroj: golfportal.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MARKER


dlužní úpis (10U)
Zdroj: pokertip.cz (offline)

<< LOFT MARKOVÁTKO >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam