Význam MARKOVÁTKO
Co znamená slovo MARKOVÁTKO? Zde naleznete 2 významů slova MARKOVÁTKO. Můžete také přidat význam slova MARKOVÁTKO sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MARKOVÁTKO


Drobný pøedmìt, slou¾ící k oznaèení pozice míèku v pøípadì, kdy míèek brání ostatním hráèùm ve høe (nejèastìji na greenu). Pou¾ívá se zvlá¹tní cvoèek na rukavici nebo magnetické markovátko, ale lze po [..]
Zdroj: golfovezpravy.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MARKOVÁTKO


pøedmìt k oznaèení pozice míèku na jamkovišti (èasto se používají mince) 
Zdroj: golfportal.cz
<< MARKER MULLIGAN >>