Význam MO
Co znamená slovo MO? Zde naleznete 5 významů slova MO. Můžete také přidat význam slova MO sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MO


mezinárodní zkratka pro Macao | Missouri | MAC | Mo.
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MO


molybden
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MO


Mìstský okruh. (Mìstský dopravní okruh v Praze - R29). Døíve oznaèován jako Støední.
Zdroj: dalnice.com (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MO


Spojení písmen M a O může mít různé významy:
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MO


Spojení písmen M a O může mít různé významy:
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< MN MAC >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam