Význam MULLIGAN
Co znamená slovo MULLIGAN? Zde naleznete 3 významů slova MULLIGAN. Můžete také přidat význam slova MULLIGAN sami

1

0   0

MULLIGAN


Darovaná rána. Pravidlo, které umo¾òuje hráèi hrát z týèka novou ránu, pokud ta první byla nepovedená. Lze pou¾ít jen pøi pøátelské høe. O pùvodu pojmu se spekuluje.
Zdroj: golfovezpravy.cz

2

0   0

MULLIGAN


výraz známý po celém světě, užívaný proti Pravidlům golfu, pro druhý beztrestný odpal míčku na prvním odpališti, když se hráči první odpal nepovedl dle představ hráče
Zdroj: golfczech.cz

3

0   0

MULLIGAN


v pøátelské høe oznaèení pro beztrestné hraní další rány po neúspìšném odpalu, kdy míèek jen spadne z týèka nebo si to zamíøí rovnou do lesa nebo vodní pøekážky 
Zdroj: golfportal.cz

Přidat význam slova MULLIGAN
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< MARKOVÁTKO OUT >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam