Význam Mincmistr
Co znamená slovo Mincmistr? Zde naleznete 2 významů slova Mincmistr. Můžete také přidat význam slova Mincmistr sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mincmistr


Støedovìký správce mincovny, pozdìji zemský úøedník spravující horní mìsta. Mìl na starosti výrobu a kvalitu vydávaných mincí.
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mincmistr


Mincmistr byl ve středověku úředník, který spravoval mincovny.Ve středověku byl mincmistr královský úředník, jehož úkolem bylo kontrolovat mince, které byly v oběhu. V jeho pravomoci bylo vyhledávat [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< Minarchismus Minorité >>