Význam Monitoring
Co znamená slovo Monitoring? Zde naleznete 11 významů slova Monitoring. Můžete také přidat význam slova Monitoring sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


Sběr informací probíhající systematicky a po určitou dobu. Může mít řadu podob. V oblasti PR může jít o sledování materiálů zveřejněných o určitém tématu v tisku, online serverech, sociálních sítích, rádiu či televizi. Monitoring médií je prováděn ručně či aplikací či jedním či více systémy.
Monitora.cz - 17. května 2019

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


Sledování chování zadavatelů reklamy. Monitorovat lze prodeje, reklamní investice, kreativitu i PR aktivity. Monitoring prodejů poskytují specializované výzkumné agentury. Monitoring reklamních invest [..]
Zdroj: mediaguru.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


trvalé sledování
Zdroj: klub.slovniky.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


sledovanie, dohľad, kontrola, odposluch; sledovanie publicity v médiách
Zdroj: amonitsro.sk

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


Monitoring obvykle značí průběžné sledování daného tématu v médiích, zejména tisku. Vhodně nastavený systém monitoring poskytuje data pro další analýzu, například úspěšnost PR kampaně.
Zdroj: concept-one.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


Monitoring je nedílnou součástí jak programového, tak projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci programů resp. projektů, a porovnání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem.
Zdroj: czechinvest.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


opakovené stanovovanie a vyhodnocovanie kvality prostredia, najmä porovnávanie tzv. pozaïového stavu s antropogénnymi zmenami.
Zdroj: gep.szm.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


proces sledování, čtení, poslouchání zpráv k vyhodnocení publicity firmy či tématu v médiích
Zdroj: bisonrose.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


Monitoring - market. sledovanie (napríklad: publicity v médiách), dohľad, kontrola.
Zdroj: bonumeng.eu

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


Systém sledování a registrace v průběhu činnosti, průběžné sledování stavu systému, průběžné doplňování aktuálních dat v databázi. Ve školském systému plní do jisté míry tuto funkci školní inspekce....
Zdroj: andromedia.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Monitoring


sběr informací probíhající systematicky a po určitou dobu. Může mít řadu podob. V oblasti PR může jít o sledování materiálů zveřejněných o určitém tématu, produktu nebo firmě; v oblasti public affairs [..]
Zdroj: apra.cz

<< Mobilní marketing Mystery shopping >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam