Význam Nájemné
Co znamená slovo Nájemné? Zde naleznete 9 významů slova Nájemné. Můžete také přidat význam slova Nájemné sami

1

2   0

Nájemné


Nájemné je odměna pronajímatele za přenechání předmětu nájmu do užívání nájemci. Nájemné je úplata nájemce pronajímateli za užívání předmětu nájmu.Nájem, tj. nájjemní vztah mezi pronajímatelem a nájemce vzniká na základě nájemní smlouvy.
O. Matvijová - 23. května 2019

2

0   0

Nájemné


Nájemné je úplata, kterou platí nájemce pronajímateli podle nájemní smlouvy. Obvykle je závislá na hodnotě pronajaté věci.
Zdroj: az-data.cz

3

0   0

Nájemné


cena za užívání pronajatého bytu
Zdroj: realitnislovnik.cz

4

0   0

Nájemné


Měsíční splátka za podnájem (cena pronájmu). Ve většině případů se vypočte vynásobením započitatelné podlahové plochy a ceny za 1 m2 plochy v daném místě (obci) a to v době ocenění, ve srovnatelné kat [..]
Zdroj: rkne.cz

5

0   0

Nájemné


Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek. Pramen § 2217 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona Viz také nájem (pro účely občanského práva) nájemce nájemné (p [..]
Zdroj: business.center.cz

6

0   0

Nájemné


cena za užívání pronajatého bytu Pramen § 2 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Viz také byt se sníženou kvalitou (pro účely zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu) nájemné podlahová plocha bytu (pro účely zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu) [..]
Zdroj: business.center.cz

7

0   0

Nájemné


násobek započitatelné podlahové plochy a ceny za 1 m2 plochy v daném místě (obci) ke dni ocenění pro příslušnou kategorii bytu.
Zdroj: vasstav-reality.cz

8

0   0

Nájemné


Úplata, kterou platí nájemce pronajímateli podle nájemné smlouvy.
Zdroj: financialmarkets.cz

9

0   0

Nájemné


Nájem je typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy. V ní se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může po dohodnutou dobu a za úplatu (nájemné) používat určitou konkrétní věc, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Nájemné
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Místní příslušnost Obchodní majetek >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam