Význam Netting
Co znamená slovo Netting? Zde naleznete 2 významů slova Netting. Můžete také přidat význam slova Netting sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Netting


Interní technika minimalizace transakční expozice. Jde v podstatě o vzájemné zaúčtování pohledávek a závazků v různých měnách. Netting lze použít bilaterálně nebo multilaterálně mezi firmami, které js [..]
Zdroj: citfin.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Netting


Dohodnuté vzájemné započtení pozic a závazků mezi obchodními partnery nebo účastníky systému. Tento systém snižuje velký počet individuálních pozic a závazků. Netting může mít různou formu s různou mírou právní vymahatelností v případě, že jedna ze stran nesplní své závazky. Viz též Bilaterální netting, Multilaterální netting, Vzájemné vy [..]
Zdroj: bankovnipoplatky.com (offline)
<< Klíč Offline >>