Význam Obchodní majetek
Co znamená slovo Obchodní majetek? Zde naleznete 7 významů slova Obchodní majetek. Můžete také přidat význam slova Obchodní majetek sami

1

0   0

Obchodní majetek


Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo j [..]
Zdroj: az-data.cz

2

0   0

Obchodní majetek


pøedstavuje úhrn majtkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka, a o kterých se souèasnì úètuje nebo úètovalo.
Zdroj: dower.cz

3

0   0

Obchodní majetek


souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností a o kterém je tato osoba povinna účtovat nebo jej evidovat Pramen [..]
Zdroj: business.center.cz

4

0   0

Obchodní majetek


souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo b [..]
Zdroj: business.center.cz

5

0   0

Obchodní majetek


Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely obchodního zákoníku rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patř [..]
Zdroj: business.center.cz

6

0   0

Obchodní majetek


Souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých vylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v daňové evidenci.
Zdroj: financialmarkets.cz

7

0   0

Obchodní majetek


Majetek (od „míti“, přechodník „maje“) je to, co člověk nebo instituce má čili vlastní. Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný vlastník (fyzická nebo právnická os [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Obchodní majetek
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Nájemné Osoby blízké >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam