Význam Odsiřování
Co znamená slovo Odsiřování? Zde naleznete 2 významů slova Odsiřování. Můžete také přidat význam slova Odsiřování sami

1

0   0

Odsiřování


Proces odstraňování plynné emise oxidu siřičitého ze spalin vznikajících spalováním fosilních paliv (především hnědého sirnatého uhlí), který je založen na chemické reakci oxidů [..]
Zdroj: chmu.cz

2

0   0

Odsiřování


Odsířením se obecně označuje proces odstranění (zpravidla nežádoucí) příměsi síry z nějaké látky. Nejčastěji se používá ve smyslu odstranění síry z vypouštěných zplodin či [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Odsiřování
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Atmosféra Paleoklimatologie >>