Význam PŘÍKOP
Co znamená slovo PŘÍKOP? Zde naleznete 9 významů slova PŘÍKOP. Můžete také přidat význam slova PŘÍKOP sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PŘÍKOP


fortifikační prvek v podobě uměle vyhloubené překážky v terénu, tvořící zpravidla vnější ochrannou linii před vlastním opevněním (hradbou atd.). Eskarpou příkopu se rozumí jeho vnitřní strana, kontreskarpc vnější, odvrácená od pevnosti. Šíjový p. přetíná přístupovou šíji hradů v ostro: poloze, na zbývajících stranách chráněn přirozeným sklonem teré [..]
Zdroj: zamek-veltrusy.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PŘÍKOP


popoko
Zdroj: dominicweb.eu (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PŘÍKOP


fortifikační prvek v podobě uměle vyhloubené překážky v terénu, tvořící zpravidla vnější ochrannou linii před vlastním opevněním (hradbou atd.). Eskarpou příkopu se rozumí jeho vnitřní strana, kontreskarpc vnější, odvrácená od pevnosti. Šíjový p. přetíná přístupovou šíji hradů v ostro: poloze, na zbývajících stranách chráněn přirozeným sklonem teré [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PŘÍKOP


fortifikační prvek v podobě uměle vyhloubené překážky v terénu, tvořící zpravidla vnější ochrannou linii před vlastním opevněním (hradbou atd.). Eskarpou příkopu se rozumí jeho vnitřní strana, kontreskarpc vnější, odvrácená od pevnosti. Šíjový p. přetíná přístupovou šíji hradů v ostro: poloze, na zbývajících stranách chráněn přirozeným sklonem teré [..]
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PŘÍKOP


fortifikační prvek v podobě uměle vyhloubené překážky v terénu, tvořící zpravidla vnější ochrannou linii před vlastním opevněním (hradbou atd.). Eskarpou příkopu se rozumí jeho vnitřní strana, kontreskarpc vnější, odvrácená od pevnosti. Šíjový p. přetíná přístupovou šíji hradů v ostro: poloze, na zbývajících stranách chráněn přirozeným sklonem teré [..]
Zdroj: januv-hrad.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PŘÍKOP


fortifikační prvek v podobě uměle vyhloubené překážky v terénu, tvořící zpravidla vnější ochrannou linii před vlastním opevněním (hradbou atd.). Eskarpou příkopu se rozumí jeho vnitřní strana, kontreskarpc vnější, odvrácená od pevnosti. Šíjový p. přetíná přístupovou šíji hradů v ostro: poloze, na zbývajících stranách chráněn přirozeným sklonem teré [..]
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PŘÍKOP


fortifikační prvek v podobě uměle vyhloubené překážky v terénu, tvořící zpravidla vnější ochrannou linii před vlastním opevněním (hradbou atd.). Eskarpou příkopu se rozumí jeho vnitřní strana, kontreskarpc vnější, odvrácená od pevnosti. Šíjový p. přetíná přístupovou šíji hradů v ostro: poloze, na zbývajících stranách chráněn přirozeným sklonem teré [..]
Zdroj: hrad-bouzov.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PŘÍKOP


Příkop je v geologii a geografii označení pro výraznou podlouhlou depresi (brázda) na zemském povrchu. Jedná se buď o oceánské příkopy (např. Mariánský příkop) vytvořené při subdukci anebo o příkopy n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PŘÍKOP


Ve válečnictví je příkop podélná prohlubeň zbudovaná člověkem a používá se jako opevňovací prvek. Tvoří překážku pro postup útočníka, ať už samostatně či (častěji) v kombinaci s dalšími obrannými prvk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< PŘIHRÁDEK PŘÍPORA >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam