Význam Předvedení
Co znamená slovo Předvedení? Zde naleznete 2 významů slova Předvedení. Můžete také přidat význam slova Předvedení sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Předvedení


 Předvedení osob, které se dopustily protiprávního jednání nebo které nemohou hodnověrným způsobem prokázat svou totožnost nebo na základě dožádání správního orgánu MěÚ Ltm.
Zdroj: policie.litomerice.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Předvedení


Předvedení je procesním opatřením, které se použije v případě, že se osoba předvolaná k soudu bez řádné úmluvy nedostaví. Na žádost soudu může být takováto osoba na vlastní náklady předvedena policejním orgánem.
Zdroj: ferovajustice.cz
<< Lustrace Even >>