Význam PAVILON
Co znamená slovo PAVILON? Zde naleznete 11 významů slova PAVILON. Můžete také přidat význam slova PAVILON sami

1

2   0

PAVILON


drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

2

2   0

PAVILON


Drobná jednoprostorová zahradní architektura (původně francouzsky stan), ale také vystupující blokové části zámeckých budov (větší a výškově převyšující rizality).
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

2   0

PAVILON


drobná jednoprostorová zahradní architektura (původně francouzsky stan), ale také vystupující blokové části zámeckých budov (větší a výškově převyšující rizality).
Zdroj: zriceniny.cz

4

2   0

PAVILON


Pavilon (výslovnost [-on] i [-ón]) je obvykle menší samostatná stavba, respektive menší jednoúčelová budova, jež bývá vystavěna za nějakým speciálním utilitárním účelem a jež často bývá součástí nějak [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

2   1

PAVILON


drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku
Zdroj: hruby-rohozec.eu

6

2   1

PAVILON


1. men¹í zahradní stavba 16. - 19. století (napø. v romantickém parku "èínský pavilon"), obvykle centrálního pùdorysu a zevnì i uvnitø ozdobnì…
Zdroj: pametihodnosti.cz

7

1   0

PAVILON


drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

8

2   1

PAVILON


drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku
Zdroj: januv-hrad.cz

9

2   1

PAVILON


Drobná jednoprostorová zahradní architektura (pùvodnì francouzsky stan), ale také vystupující blokové èásti zámeckých budov (vìtší a výškovì pøevyšující rizality).
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

10

2   1

PAVILON


drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku
Zdroj: zamek-hluboka.eu

11

2   1

PAVILON


drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku
Zdroj: hrad-bouzov.cz

Přidat význam slova PAVILON
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< PATROCINIU PAVLAČ >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam