Význam PC
Co znamená slovo PC? Zde naleznete 16 významů slova PC. Můžete také přidat význam slova PC sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


''personal computer'', anglicky osobní počítač
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


piece — kus, ks
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


1) Polycarbonate (polykarbonát) 2) Paper Chromatography - papírovou chromatografii, kde roli stacionární fáze plní papír, který má strukturu sítì z celulózových vláken 3) Phosphatidylcholine [..]
Zdroj: labo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


Personální poèítaè
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


Personal computer - osobní počítač (slangově pécéčko, popř. písíčko). Jedná se o obecné označení pro počítač (mikropočítač) určený pro použití jednotlivcem (vztaženo k dřívějším sálovým počítačům). To [..]
Zdroj: svethardware.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


personal computer, osobní počítač | ang.
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


Počítač (Personal Computer).
Zdroj: ote-cr.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


"Personal Computer" Normální bìznì používaný poèítaè.
Zdroj: vseohw.net

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


Personal Computer – osobní poèítaè PC platforma je jedna z nejroz¹íøenìj¹ích. Dal¹í platformou poèítaèù je Apple Macintosh. Do slavné historie poèítaèù patøí namátkou Amiga, Commodore, Didaktic [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


Osobní počítač (angl. personal computer) může přehrávat disky DVD, zobrazovat soubory s digitálními obrázky nebo videem ve formátu MPEG. Připojení k televizoru se obvykle provádí přes konektor VGA nebo DVI, v budoucnosti to bude pomocí HDMI.
Zdroj: sharp.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


PC - zkratka pro anglické "personal computer" neboli "osobní poèítaè". Oznaèuje poèítaè, tak jak ho všichni známe. Slovo "personal" (osobní) má historický význam a oznaèuje odlišuje poèítaè od klasick [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


Personal Computer
Zdroj: root.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


z anglického Personal Computer = osobí poèítaè. V minulosti platil názor, ¾e PC poèítaèe nejsou vhodné pro profesionální práci v DTP studiích, kde se pou¾ívaly témìø výhradnì [..]
Zdroj: osma.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


Spojení písmen P a C může mít různé významy:
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


Spojení písmen P a C může mít různé významy:
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PC


Spojení písmen P a C může mít různé významy:
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< pochva pokrytec >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam