Význam PID regulátor
Co znamená slovo PID regulátor? Zde naleznete 2 významů slova PID regulátor. Můžete také přidat význam slova PID regulátor sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PID regulátor


Proporcionální-Integraèní-Derivaèní regulátor. Elektronické zaøízení regulující danou velièinu (napø. teplotu) tak, že vyhodnocuje nejen aktuální odchylku dané velièiny od požadované hodnoty, ale sled [..]
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PID regulátor


PID regulátor patří mezi spojité regulátory, složený z proporcionální, integrační a derivační části. V systémech řízení se řadí před řízenou soustavu. Do regulátoru vstupuje regulační odchylka e a vys [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< PI PID >>