Význam PPP
Co znamená slovo PPP? Zde naleznete 13 významů slova PPP. Můžete také přidat význam slova PPP sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


- Public-Private Partnership - poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru (stavba dálnic, silnic, dopravních cest apod.)
Zdroj: ecpm.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

PPP


Porucha příjmu potravy
Většinou "pro Ana/mia "
Projevuje se ve věku 13-40 let
Je několik druhů
3 nejznámější Anorexia Bulimia Přejidani o těchto věcech se můžete dočíst na Wikipedii
Elisabethnov - 6. června 2019

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


pedagogicko-psychologická poradna | purchasing power parity – parita kupní síly | public-private partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


piano pianissimo – co nejslaběji | fff
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


Point to Point Protocol - protokol sloužící napø. pro pøipojení poèítaèe k internetu prostøednictvím modemu a telefoní linky. Umožòuje pøenášet sériovì TCP/IP protokoly pomocí sériové (synchronní i as [..]
Zdroj: labo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
Zdroj: concept-one.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


(Pay Per Post) – je relativně nový reklamní systém s novým způsobem internetové reklamy, kdy firmy platí za psaní, zveřejňování článků a recenzí o jejich produktech a službách.
Zdroj: czechplus.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


Protokol PPP specifikuje RFC-1661. Tvar rámce PPP-protokolu specifikuje RFC-1662. Jedná se o protokol linkové vrstvy OSI modelu. Protokol PPP využívá rámce tvaru protokolu HDLC. Součástí protokolu PPP [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


PPP je zkratka pro Point to Point Protocol. Jedná se o protokol, který vytváří spojení do TCP/IP sítě přes modem a telefonní linku.
Zdroj: root.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


(Pay Per Post) jeden ze způsobů platby za reklamu na internetu, znamená platbu za článek (post)
Zdroj: mladypodnikatel.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


(Pay Per Post) – je relativně nový reklamní systém s novým způsobem internetové reklamy, kdy firmy platí za psaní, zveřejňování článků a recenzí o jejich produktech a službách.
Zdroj: seoslovnik.info

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


PPP encapsulates and transmits IP (Internet Protocol) datagrams over serial point-to-point links. The protocol is defined in IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 1661 through 1663. PPP provides router-to-router, host-to-router, and host-to-host connections.
Zdroj: old.zyxel.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PPP


Zkratka PPP má více významů. Pochod Praha-Prčice – nejznámější organizovaný turistický a dálkový pochod v České republice Point-to-Point Protocol – počítačový protokol používaný pro spojení právě dvou [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< moneta Inkeri >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam