Význam Památkové zóny
Co znamená slovo Památkové zóny? Zde naleznete 8 významů slova Památkové zóny. Můžete také přidat význam slova Památkové zóny sami

1

0   0

Památkové zóny


Území sídelního útvaru nebo jeho èásti s menším podílem kulturních památek, historická prostøedí nebo èásti krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, a které proto ministerstvo kultury po projednání s orgány kraje prohlásí za památkovou zónu spolu se stanovení m podmínek jejich ochrany.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   0

Památkové zóny


Území sídelního útvaru nebo jeho èásti s menším podílem kulturních památek, historická prostøedí nebo èásti krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, a které proto ministerstvo kultu [..]
Zdroj: nej017.webz.cz

3

0   0

Památkové zóny


Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historická prostředí nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, a které proto ministerstvo kultu [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0   0

Památkové zóny


Území sídelního útvaru nebo jeho èásti s menším podílem kulturních památek, historická prostøedí nebo èásti krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, a které proto ministerstvo kultu [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

0   0

Památkové zóny


Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historická prostředí nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, a které proto ministerstvo kultu [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

0   0

Památkové zóny


Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historická prostředí nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, a které proto ministerstvo kultury po projednání s orgány kraje prohlásí za památkovou zónu spolu se stanovení m podmínek jejich ochrany.
Zdroj: cip-stavby.cz

7

0   0

Památkové zóny


Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historická prostředí nebo č&aacut [..]
Zdroj: gservis.cz

8

0   0

Památkové zóny


Území sídelního útvaru nebo jeho èásti s menším podílem kulturních památek, historická prostøedí nebo èásti krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, a které proto ministerstvo kultury po projednání s orgány kraje prohlásí za památkovou zónu spolu se stanovení m podmínek jejich ochrany.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

Přidat význam slova Památkové zóny
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Památkové rezervace Paré >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam