Význam Pin position
Co znamená slovo Pin position? Zde naleznete 2 významů slova Pin position. Můžete také přidat význam slova Pin position sami

1

0   0

Pin position


Umístìní jamky. Informace o tom, v které èásti greenu je pro daný den navrtána jamka. Obvykle jsou greeny rozdìleny do sekcí (napø. A-F) a pin position je urèena písmenem, nebo je dána pouze informace [..]
Zdroj: golfovezpravy.cz

2

0   0

Pin position


pozice jamky na jamkovišti
Zdroj: golfczech.cz

Přidat význam slova Pin position
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< PGA Pot bunker >>