Význam Prodávající
Co znamená slovo Prodávající? Zde naleznete 4 významů slova Prodávající. Můžete také přidat význam slova Prodávající sami

1

0   0

Prodávající


Osoba, od níž je za úplatu převáděno vlastnické právo k nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí (formou kupní smlouvy).
Zdroj: ahareality.cz

2

0   0

Prodávající


Osoba převádějící vlastnické právo k nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí, za úplatu na další osobu.
Zdroj: vasmakler.cz

3

0   0

Prodávající


podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby Pramen § 2 odst. 1) zákona o ochraně spotřebitele Viz také podnikatel (dle obchodního zákoníku)
Zdroj: business.center.cz

4

0   0

Prodávající


Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při které vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Prodávající
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Právní moc Prohlášení vlastníka budovy >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam