Význam Profesionál
Co znamená slovo Profesionál? Zde naleznete 9 významů slova Profesionál. Můžete také přidat význam slova Profesionál sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Profesionál


Je osoba, která na základě získaných a dále rozvíjených kompetencí umí realizovat nějakou specifickou činnost lépe a efektivněji, než jiný člověk. Disponuje při tom souhrnem znalostí a vědomostí, dovedností a zkušeností, které umí v dané době účinně využít.
Jindřich - 6. června 2019

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Profesionál


1.Človek, ktorý sa určitou činnosťou živí. 2. Človek, ktorý dosiahol vysoký stupeň majstrovstva vo svojej tvorbe. –>  majstrovstvo.
Zdroj: estetickyslovnik.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Profesionál


Také Pro. Hráè, který si hraním golfu vydìlává tím, ¾e aktivnì hraje nebo jako trenér.
Zdroj: golfovezpravy.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Profesionál


ten kdo umí a je za to zároveň placen
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Profesionál


Ten, kdo nìco dìlá pro výdìlek jako zamìstnání, a to èasto èinnost, kt. jinak výdìleèná není. Srovnej "amatér".
Zdroj: savci.upol.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Profesionál


Profesionál (z latinského professio a to z latinského profiteor) je člověk, který za svou práci pobírá peněžní honorář a je pro činnost v daném oboru kvalifikován buď praxí a/nebo odborným vzděláním. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Profesionál


Profesionál (francouzsky: Le Professionnel) je špionážní drama natočené francouzským režisérem Georges Lautnerem, v hlavní roli s hercem Jean-Paul Belmondem. Film byl natočen podle románu "Mort d [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Profesionál


Profesionál může být: profesionál – člověk, který za svou práci pobírá peněžní honorář a je pro činnost v daném oboru kvalifikován, případně člověk, který dělá něco velmi dobře bez ohledu na finanční [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Profesionál


Profesionál (francouzsky: Le Professionnel) je špionážní drama natočené francouzským režisérem Georges Lautnerem, v hlavní roli s hercem Jean-Paul Belmondem. Film byl natočen podle románu "Mort d [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Pot bunker Punch >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam