Význam Redukcionismus
Co znamená slovo Redukcionismus? Zde naleznete 5 významů slova Redukcionismus. Můžete také přidat význam slova Redukcionismus sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Redukcionismus


mechanistický přístup, spočívající na zjednodušování a zkoumání co nejmenších částí celku.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Redukcionismus


Vulgárnì materialistický èi pozitivistický filozofický pøístup, redukce složitých jevù na jednoduché, celkù na èásti; analýza nesmìøující k syntéze. Nerespektování zvláštností a samostatnost [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Redukcionismus


1. obecnì: zkoumání a vysvìtlování komplexního jevu interakcí jednodušších jevù, na nìž lze (podle pøedpokladu) složitìjší jev rozložit. Alternativnì podle DUNLOP 1993: pokus redukovat teorie vyšší úr [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Redukcionismus


("reductionism"): obvykle jako opak holismu; v biologii znamená smìr chápající ¾ivot jako vysvìtlitelný v rámci fyzikálních a chemických zákonitostí; pùvodnì vznikl v rámci boje proti vitalismu a jako [..]
Zdroj: mprinstitute.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Redukcionismus


Redukcionismus (z lat. reductio, přivedení nazpět) je výkladový postup a myšlenkový směr, který se snaží vysvětlovat složité skutečnosti převedením na jednoduché, zejména rozkladem na části a tvrzením [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Projekce Relativní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam