Význam Relativní
Co znamená slovo Relativní? Zde naleznete 4 významů slova Relativní. Můžete také přidat význam slova Relativní sami

1

13 Thumbs up   2 Thumbs down

Relativní


Pokud něco označíme relativním, znamená to, že jde o něco, co je posuzováno ne samo o sobě, ale ve vztahu k něčemu jinému. V návaznosti to také může označovat něco, co má specifickou charakteristiku pouze ve srovnání s něčím dalším. Relativním můžeme také označit něco, co závisí na vnějších podmínkách pro svou specifickou vlastnost, velikost, a podobně. Například relativní cena je cena vztažená k ceně jiného zboží. Opakem relativního je tedy absolutní. Řekneme-li, že jsou tyto šaty z konfekce relativně drahé, znamená to, že jsou drahé například v porovnání s podobnými konfekčními šaty z podobného materiálu v jiných obchodech. V porovnáním s originálními šaty od návrhářky ale drahé nejsou. Nemůžeme tedy říci, že jsou drahé absolutně. Slovo relativní pochází z latinského “relativus” (vztažný).
Zu - 16. května 2019

2

7 Thumbs up   1 Thumbs down

Relativní


vztažný, poměrný, podmíněný, podléhající srovnání, závislý.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Relativní


Pomìrný, podmínìný, vztahující se k nìèemu, protiklad absolutního. Ve skuteènosti i v myšlení je vše konkrétní v nekoneèných souvislostech se vším ostatním, a tudíž relativní, ale také samos [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Relativní


Relativismus (z lat. relativus, poměrný, vztažný) může označovat velmi široké spektrum postojů a názorů, které obvykle netvoří žádný soudržný systém. Všem je patrně společný názor, že něco, co jiní po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Redukcionismus Reliktní záření >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam