Význam SELÈ
Co znamená slovo SELÈ? Níže najdete jeden význam slova SELÈ Můžete také přidat význam slova SELÈ sami

1

0   0

SELÈ


– støedoevropský letní èas. Oznaèení pro støedoevropské èasové pásmo v období od poslední bøeznové nedìle do poslední øíjnové nedìle. SELÈ je roven svìtovému èasu + 2 hodiny. [..]
Zdroj: aldebaran.cz

Přidat význam slova SELÈ
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Sekvence nukleotidù SELENE >>