Význam SYSTÉM PÉÈE
Co znamená slovo SYSTÉM PÉÈE? Zde naleznete 2 významů slova SYSTÉM PÉÈE. Můžete také přidat význam slova SYSTÉM PÉÈE sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

SYSTÉM PÉÈE


Vzájemnì provázené programy a služby, které odpovídají na rùzné potøeby klienta v rùzných obdobích jeho cesty k normálnímu životu. Za základní složky èi souèásti systému péèe se pokládají: (1) terénní a nízkoprahové služby, (2) ambulantní péèe a léèba, vèetnì intenzivní ambulantní péèe v denních stacionáøích, (3) ústavní detoxifikace a léèba krátko [..]
Zdroj: drogy-info.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

SYSTÉM PÉÈE


Vzájemnì provázené programy a služby, které odpovídají na rùzné potøeby klienta v rùzných obdobích jeho cesty k normálnímu životu. Za základní složky èi souèásti systému péèe se pokládají: (1) terénní a nízkoprahové služby, (2) ambulantní péèe a léèba, vèetnì intenzivní ambulantní péèe v denních stacionáøích, (3)  ústavní detoxifikac [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz (offline)
<< SUPERVIZE SYSTÉMOVÝ PØÍSTUP >>