Význam Serpentinizace
Co znamená slovo Serpentinizace? Níže najdete jeden význam slova Serpentinizace Můžete také přidat význam slova Serpentinizace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Serpentinizace


– pøemìna nìkterých tmavých hornin, napøíklad olivínu nebo pyroxenu, na hadec (serpentin).
Zdroj: aldebaran.cz
<< SELENE SERS >>