Význam Serpentinizace
Co znamená slovo Serpentinizace? Níže najdete jeden význam slova Serpentinizace Můžete také přidat význam slova Serpentinizace sami

1

0   0

Serpentinizace


– pøemìna nìkterých tmavých hornin, napøíklad olivínu nebo pyroxenu, na hadec (serpentin).
Zdroj: aldebaran.cz

Přidat význam slova Serpentinizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< SELENE SERS >>