Význam Setkarta
Co znamená slovo Setkarta? Zde naleznete 3 významů slova Setkarta. Můžete také přidat význam slova Setkarta sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Setkarta


Setkarta (anglicky comp-card èi setcard, v nìmecky hovoøících krajích se u¾ívá sedcard èi sed-card, nìkdy se pou¾ívá té¾ termín komposit) plní úlohu jakéhosi minibooku a visitky v jednom. Vìt¹inou jde [..]
Zdroj: fototest.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Setkarta


je vizitka modelky nebo modela. Jde o papírovou kartu ve formátu A5 nebo menší, na které bývá z jedné strany velká fotografie modelky/modela a z druhé strany několik menších. Na zadní straně jsou též základní informace o modelce/modelovi (např. jméno, výška, konfekční velikost) a jméno agentury. Většinou si model nechává vytisknout větší počet (tj. [..]
Zdroj: foto-modelky.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Setkarta


Setkarta (anglicky comp-card či setcard, v německy hovořících krajích se užívá sedcard či sed-card, někdy se používá též termín komposit) plní úlohu jakéhosi minibooku a visitky v jednom. Většinou jde o papírovou kartu ve formátu A5 (tj. cca 15x20cm) na které bývá z jedné strany velká fotka modelu a z druhé strany několik menších. Obsahuje též zákl [..]
Zdroj: ceskemodelky.cz (offline)

<< Scout Showroom >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam