Význam TEM
Co znamená slovo TEM? Zde naleznete 5 významů slova TEM. Můžete také přidat význam slova TEM sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

TEM


Transmission Electron Microscopy - elektronová mikroskopie zobrazující elektronový paprsek procházejícím tenkým vzorkem
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

TEM


Zajišťuje služby pro věrnostní programy, výzkum, databázový marketing. Cílem TEM je přiřadit marketingové zdroje aktivitám, kanálům a médiím za účelem dosažení co nejlepší odezvy a vlivu na vztahy s vlivnými zákazníky. Někdy označováno jako Marketing Automation.
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

TEM


Zajišťuje služby pro věrnostní programy, výzkum, databázový marketing. Cílem TEM je přiřadit marketingové zdroje aktivitám, kanálům a médiím za účelem dosažení co nejlepší odezvy a vlivu na vztahy s vlivnými zákazníky. Někdy označováno jako Marketing Automation.  
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

TEM


– Transmisní Elektronová Mikroskopie, vytváøení obrazu tenkého pøedmìtu prùchodem energetických elektronù. Obraz tvoøený prošlými elektrony je následnì zvìtšen a zaostøen elektronovou optik [..]
Zdroj: aldebaran.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

TEM


Tem je alternativní měna vzniklá v řeckém městě Volos po ekonomické krizi. S její pomocí lidé směňují to, co mají, za zboží, které potřebují. Tento systém podporuje i vláda.Kategorie:Měny [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< telofáze tenze >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam