Význam Tete de cuvée
Co znamená slovo Tete de cuvée? Zde naleznete 4 významů slova Tete de cuvée. Můžete také přidat význam slova Tete de cuvée sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tete de cuvée


technologický slovník  Termín pro mo¹t získaný na poèátku lisování. Má optimální podíl cukrù, kyselin a minerálních látek. Zpravidla se od ostatních podílù mo¹tu neoddìluje a zpracovává se s nimi spoleènì.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tete de cuvée


(francouzsky)
Zdroj: encyklopedie-vina.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tete de cuvée


Mošt získaný na počátku lisování, „krém“ cuvée. Má nejvyšší kvalitu s optimální rovnováhou kyselin cukrů a minerálních látek.
Zdroj: velkovinoteka.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Tete de cuvée


Termín pro mošt získaný na počátku lisování. Má optimální podíl cukrů, kyselin a minerálních látek. Zpravidla se od ostatních podílů moštu neodděluje a zpracovává se s nimi společně.
Zdroj: winelink.cz (offline)

<< Terroir Tiché víno >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam