Význam ThDr
Co znamená slovo ThDr? Zde naleznete 6 významů slova ThDr. Můžete také přidat význam slova ThDr sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ThDr


''theologiae doctor'' - latinsky doktor teologie
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ThDr


Doktor teologie, akademický titul udìlovaný absolventùm magisterského  studia jiného než katolického bohosloví po složení dodateèné rigorózní zkoušky. Pøed r. 1990 jej však teologické fakult [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ThDr


doktor teologie, absolvent magisterského studijního programu, který úspěšně vykoná rigorózní zkoušku, píše se před jménem
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ThDr


Doktor teologie, absolvent magisterského studijního programu, který úspěšně vykoná rigorózní zkoušku, píše se před jménem (tj. na úrovni ThDr.).
Zdroj: vysokeskoly.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ThDr


Doktor teologie (theologiae doctor) je akademický titul, který obvykle udělují teologické fakulty. Zkracuje se ThDr. (před jménem) nebo Th.D. (za jménem).
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ThDr


Doktor teologie (z lat. theologiae doctor) je akademický titul, který je v současné době udělován vysokými školami v oblasti teologie (bohosloví). Tento titul obvykle udělují teologické fakulty, přiče [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< PhDr axiologie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam