Význam Tiskárna
Co znamená slovo Tiskárna? Zde naleznete 7 významů slova Tiskárna. Můžete také přidat význam slova Tiskárna sami

1

3   0

Tiskárna


tiskárna - výstupní zaøízení, které umožòuje vytisknout data z poèítaèe na papír. Pøevádí tedy data uchovávané v elektronické podobì do fyzické podoby - napøíklad na papír èi [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

2

1   0

Tiskárna


– podnik, který se zabývá tiskem reklamních materiálù, novin, knih, ...
Zdroj: kingstyle.cz

3

1   0

Tiskárna


Pojem tiskárna má více významů: Počítačová tiskárna – výstupní zařízení počítače: Inkoustová tiskárna Jehličková tiskárna Laserová tiskárna Braillská tiskárna pro tisk sl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   0

Tiskárna


Tiskárna je výstupní zařízení. (Výstupní zařízení je označení pro hardware, který předává data k uživateli.) Tiskárna tiskne data zpracovaná počítačem. Jsou tři typy tiskárny-jehličková, laserová a inkoustová.
Marek - 27. ledna 2021

5

1   0

Tiskárna


Grafické výstupní zařízení počítače.
Standa - 11. ledna 2016

6

0   1

Tiskárna


– stroj pro tisk
Zdroj: kingstyle.cz

7

1   3

Tiskárna


Součást výbavy počítače, která se ucpe, jakmile se nedíváte.
Zdroj: vtip.eu

Přidat význam slova Tiskárna
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Stojan Umbrella brand >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam