Význam Tracker
Co znamená slovo Tracker? Zde naleznete 5 významů slova Tracker. Můžete také přidat význam slova Tracker sami

1

2   1

Tracker


Tracker je centralizovaný server který na sítích BitTorrentu sleduje připojené uživatele, předává adresy klientů mezi sebou atd. Nové klienty (např. Azureus) se už dokáží bez trackeru [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

2

0   1

Tracker


Specializovaný server používaný v sítích P2P pro umisťování tzv. torrent souborů, které ostatní uživatelé sítě využívají pro stahování velkých souborů (např. DVD). Tracker slou [..]
Zdroj: svethardware.cz

3

0   1

Tracker


Tracker je naváděcí systém, který se používá proto, aby solární moduly byly v průběhu dne nasměrovány ke Slunci, čímž je možno výnos solárního systému značně zvýšit. Ve srovnání s optimálně nasměrovaným pevně nainstalovaným solárním zařízením je při jednoosém navádění možný o 20 % vyšší roční výno [..]
Zdroj: solarinvest.cz

4

0   1

Tracker


– sledovaè stop, souèást èásticového detektoru urèená k pøesnému mìøení polohy a èasu prùletu èástice. Tracker je první èást detektoru, se kterou èástice interagu [..]
Zdroj: aldebaran.cz

5

0   1

Tracker


Tracker (hudební tracker, audio tracker) je v oblasti software hudební program používaný pro vytváření hudebních skladeb. Patří do skupiny softwaru na míchání zvuku, ale je přizpůsoben [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Tracker
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Trackball traffic >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam