Význam Turingùv stroj
Co znamená slovo Turingùv stroj? Níže najdete jeden význam slova Turingùv stroj Můžete také přidat význam slova Turingùv stroj sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Turingùv stroj


mechanické zaøízení, které mùže simulovat èinnost všech typù formalizovaných výpoèetních systémù. Sestává z nekoneènì dlouhé papírové pásky sloužící jako pamì a mechanismu, který uskuteèòuje ètyøi op [..]
Zdroj: fim.uhk.cz
<< transparentnost Turingùv test >>