Význam USHIRO EMPI UCHI
Co znamená slovo USHIRO EMPI UCHI? Zde naleznete 2 významů slova USHIRO EMPI UCHI. Můžete také přidat význam slova USHIRO EMPI UCHI sami

1

1   0

USHIRO EMPI UCHI


(uširo empi uči) úder loktem vzad.
Zdroj: karate-rajchert.cz

2

0   0

USHIRO EMPI UCHI


úder loktem vzad
Zdroj: karate-nymburk.cz

Přidat význam slova USHIRO EMPI UCHI
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< URAKEN UCHI UCHI >>