Význam Výzkum
Co znamená slovo Výzkum? Zde naleznete 5 významů slova Výzkum. Můžete také přidat význam slova Výzkum sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Výzkum


To, co já dìlám pro budoucnost lidstva, ty pro peníze a on aby získal všechnu slávu.
Zdroj: ocikvideni.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Výzkum


Viz marketingový výzkum
Zdroj: survio.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Výzkum


v. DESKRIPTIVNÍ - zjišuje èetnost výskytu zkoumaných jevù v. EXPLORATIVNÍ - provádí se za úèelem stanovení hypotéz
Zdroj: help24.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Výzkum


Výzkum je často popisován jako aktivní, vytrvalý a systematický proces bádání s cílem objevit, interpretovat nebo přepracovat fakta. Tento intelektuální proces produkuje velké množství teorií, zákonů, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Výzkum


Výzkum je často popisován jako aktivní, vytrvalý a systematický proces bádání s cílem objevit, interpretovat nebo přepracovat fakta. Tento intelektuální proces produkuje velké množství teorií, zákonů, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Spektrofotometrie a priori >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam