Význam WTF
Co znamená slovo WTF? Zde naleznete 5 významů slova WTF. Můžete také přidat význam slova WTF sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

WTF


WTF - Zkratka anglického sousloví "What The Fuck?" Česky slušně prelozeno: "Co to sakra má být?" Používá se většinou jako vyjádření údivu nad nějakým nesmyslným faktem či výrokem. Viz též TTF [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WTF


“WTF” je zkratka anglické věty “What the fuck?”, kterou lze přeložit jako “Co to sakra je?/Co to má sakra znamenat?”. Používá se nejčastěji v psaném (ale mnohdy už i v mluveném) projevu, zpravidla na sociálních sítích a internetové komunikaci k expresivnímu až vulgárnímu vyjádření údivu, rozhořčení nebo i lhostejnosti. Zkratka se začala užívat zhruba v polovině 80.let minulého století. “W” v angličtině nemusí značit jen “what” (co), ale v závislosti na kontextu může znamenat i “who” (kdo), “where” (kde) nebo “whatever” (cokoliv/ať už je to cokoliv).
Zu - 11. prosince 2018

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

WTF


what the fuck – ''co to sakra…'' (používá se jako výraz překvapení a nepochopení) | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WTF


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Zdroj: it-slovnik.cz   NSFW / 18+

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

WTF


Zkratkou WTF může být označeno: World Taekwondo Federation – světová federace sportovního odvětví Taekwondo Working Title Films – britská filmová společnost What The Fuck? – expresivní fráze používaná [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< korupce ?i? >>