Význam Zásnuby
Co znamená slovo Zásnuby? Zde naleznete 2 významů slova Zásnuby. Můžete také přidat význam slova Zásnuby sami

1

0   0

Zásnuby


Slib manželství, starovìký židovský obøad pøi nìmž muž žádá o ruku rodièe své vyvolené. Byl transformován do mnoha podob, napø. podle islámu smí pøed tím muž shlédnout ženinu tváø, v katolic [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Zásnuby


Zasnoubení je slib mezi mužem a ženou o tom, že spolu vstoupí do manželství. Nemá žádné právní následky, je právně nevynutitelný, přesto je jako dohoda nutným předpokladem k tomu, aby k uzavření manže [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Zásnuby
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Zásadnì Zázrak >>