Význam Zemìdìlství
Co znamená slovo Zemìdìlství? Zde naleznete 2 významů slova Zemìdìlství. Můžete také přidat význam slova Zemìdìlství sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zemìdìlství


Vývojová fáze èlovìka po sbìraèství a lovu, první výroba. V dùsledku používání ohnì se trvaleji usadil, což vedlo k rychlejšímu vyèerpávání možností sbìru a potøebì hledat nový zpù [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zemìdìlství


def...."..".
Zdroj: savci.upol.cz
<< Zázrak Zisk >>