Význam absorbance
Co znamená slovo absorbance? Zde naleznete 3 významů slova absorbance. Můžete také přidat význam slova absorbance sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

absorbance


velièina charakterizující intenzitu absorpce záøení v látce o jednotkové tloušce. Rovná se zápornému dekadickému logaritmu transmitance (propustnosti).
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

absorbance


míra absorpce záøení
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

absorbance


Absorbance je veličina používaná ve fotometrii a spektrofotometrii. Udává, jak mnoho světla bylo pohlceno měřeným vzorkem. V literatuře se vyskytuje i termín extinkce E. Absorbance je bezrozměrná veli [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< absolutní nula abundance >>