Význam acquis communautaire
Co znamená slovo acquis communautaire? Zde naleznete 4 významů slova acquis communautaire. Můžete také přidat význam slova acquis communautaire sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acquis communautaire


Soubor veškeré legislativy Evropských společenství, která byla vytvořena a novelizována od počátku Evropské unie. Slaďování národní legislativy s acquis communautaire je jednou z podmínek pro vstup do [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acquis communautaire


komunitární právo
Zdroj: business.center.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acquis communautaire


souhrn veškerého platného práva Evropských společenství, které zavazuje všechny členské státy v rámci Evropské unie;  
Zdroj: mvcr.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acquis communautaire


Acquis communautaire [aˌki kɔmynoˈtɛːʁ] IPA je francouzský termín pro právní řád Evropské unie. Označuje souhrn všech právních pravidel v jakékoliv formě (obecně závazných i individuálně závazných akt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< account manager agresivní investiční strategie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam