Význam adheze
Co znamená slovo adheze? Zde naleznete 7 významů slova adheze. Můžete také přidat význam slova adheze sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

adheze


přilnavost pneumatiky k povrchu vozovky
Zdroj: pneumatiky.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

adheze


Přilnavost pneumatiky k povrchu vozovky.
Zdroj: continental.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adheze


přilnavost | ulpívání látek na sobě působením přitažlivých sil mezi atomy, popřípadě molekulami (princip lakování, tmelení, lepení) | ''(doprava)'' tření mezi hnacími a brzdnými koly a kolejnicí [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adheze


pøilnavost díky pùsobení povrchových sil dotýkajících se dvou rùzných látek
Zdroj: labo.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adheze


Pøilnavost. Užívá se nejèastìji jako pøilnavost vody ke stìnám cév rostlin.
Zdroj: savci.upol.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adheze


pøilnavost, ulpívání látek na sobì
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

adheze


Adheze (v obecném smyslu „přilnavost“) je schopnost materiálu (především dvou rozdílných materiálů) spolu přilnout, odborněji fyzikálně je to schopnost přenosu tečných sil ve styku dvou povrchů bez zř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< oignon haricot >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam