Význam afélium
Co znamená slovo afélium? Zde naleznete 4 významů slova afélium. Můžete také přidat význam slova afélium sami

1

0   0

afélium


1. odsluní; 2. nepøíznivé okolnosti
Zdroj: islo.cz

2

0   0

afélium


bod na dráze tìlesa sluneèní soustavy (sondy), kdy je tìleso od Slunce nejdále. V aféliu se pohybuje tìleso na své dráze nejmenší rychlostí. Zemì se nachází v aféliu bìhem léta (opakem je perihélium - [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

3

0   0

afélium


Bod na eliptické dráze planety, komety apod. kolem Slunce, v němž je těleso od Slunce nejdále.
Zdroj: astro.arms.cz

4

0   0

afélium


Afélium, též aphelium, česky odsluní, je nejvzdálenější místo od Slunce (přesněji od ohniska dráhy), jímž prochází těleso, které se kolem Slunce pohybuje po elipse. V aféliu se pohybuje těleso nejmenš [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova afélium
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< afektovaný afilace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam